5 con số ẩn chứa đầy bất ngờ của Olympia 17 năm qua

Trải qua 17 năm, Đường lên đỉnh Olympia xuất hiện những con số trùng hợp đến khó ngờ. Không chỉ là bệ phóng tài năng của người trẻ Việt, Đường lên đỉnh Olympia còn là sân chơi trí tuệ chứa đựng nhiều bất ngờ khó tin. Trải qua 17 năm với bao sự thay đổi…