khoe vòng 3 của người mẫu bị đuổi khỏi máy bay

khoe vòng 3 của người mẫu bị đuổi khỏi máy bay

khoe vòng 3 của người mẫu bị đuổi khỏi máy bay. Biết mình có vòng 3 đẹp nên Jen Selter rất chăm mặc đồ ngắn, bó và chụp ở những góc độ giúp khoe “bàn tọa”.

Share this post

Bình luận